Info-session For Thailand Nationals

เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า เราจึงให้ความสำคัญทั้งเรื่องความปลอดภัย และความไว้วางใจให้กับลูกค้าและพนักงานทุกคน โดยการจัดคอร์สสัมมนาออนไลน์ขึ้น.

เนื้อหาสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้คือการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรจำเป็นของนักบินพาณิชย์เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม AAA Academy เป็นโรงเรียนการบินระดับชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ เราช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษากว่าหลายพันคนประสบความสำเร็จในการเป็นนักบิน

เนื้อหาสัมมนา

 หัวข้อสัมมนา:
(1) แนะนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
(2) นักบินพาณิชย์คืออะไร
(3) อาชีพการเป็นนักบินพาณิชย์
(4) เส้นทางสู่การเป็นนักบิน
(5) Q&A

เป้าหมายผู้เข้าร่วม

การสัมมนาครั้งนี้มีไว้สำหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นนักบิน คุณสมบัติที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมสัมมนา ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป และมีใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและการสำรองที่นั่ง

การบรรยายสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งจำกัด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า หากต้องการสำรองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการบรรยายและทำการส่งกลับ

กำหนดการสัมมนาออนไลน์

สัมมนาออนไลน์ภาษาไทย

DATE SESSION
18/May./22 10:30~(GMT+7)
21/May./22 14:00~(GMT+7)
25/May./22 10:30~(GMT+7)
กำหนดการสัมมนาออนไลน์